DỊCH VỤ KHÁC


Chẳng may Covid “ghé thăm” Có ngay Bưu điện đồng hành, sẻ chia???? Với bảo hiểm ANTI-COVID, hãy để Bưu điện Việt Nam bảo vệ bạn trước đại dịch Covid-19 đang hoành hành Bảo hiểm gồm 2 mức lựa chọn linh hoạt: Anti Covid 1: Phí bảo hiểm 60.000 đồng/người/06 tháng: Quyền lợi: Trợ cấp nằm viện: 5 triệu đồng…