CHỮ KÝ SỐ CA - HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ


Hóa Đơn Điện Tử VNPT Invoice Hóa đơn điện tử VNPT Invoice là loại hóa đơn tập hợp các thông tin điện tử về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có chức năng hiển thị những thông tin và dữ liệu về việc kinh doanh mua bán tương tự các hóa đơn giấy thông thường. Tuy nhiên Hóa đơn điện…
CHỮ KÝ SỐ CA

CHỮ KÝ SỐ CA

28-03-2020
Giới Thiệu Tổng Quan Về Chữ Ký Số   CHỮ KÝ SỐ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?  Chữ ký số có thể sử dụng thay thế chữ ký tay trong tất cả các trường hợp giao dịch thương mại điện tử trong môi trường số. Chữ ký số đảm bảo giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay (đối với cá nhân) và tương đương con dấu & chữ ký của người…
Hóa Đơn Điện Tử VNPT Invoice

Hóa Đơn Điện Tử VNPT Invoice

20-03-2020
Hóa Đơn Điện Tử VNPT Invoice Hóa đơn điện tử VNPT Invoice là loại hóa đơn tập hợp các thông tin điện tử về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có chức năng hiển thị những thông tin và dữ liệu về việc kinh doanh mua bán tương tự các hóa đơn giấy thông thường. Tuy nhiên Hóa đơn điện…