BẢO HIỂM ANTI - COVID

28/03/2020

Chẳng may Covid “ghé thăm”
Có ngay Bưu điện đồng hành, sẻ chia????
Với bảo hiểm ANTI-COVID, hãy để Bưu điện Việt Nam bảo vệ bạn trước đại dịch Covid-19 đang hoành hành
Bảo hiểm gồm 2 mức lựa chọn linh hoạt:
Anti Covid 1: Phí bảo hiểm 60.000 đồng/người/06 tháng:
Quyền lợi:
Trợ cấp nằm viện: 5 triệu đồng
Tử vong: 50 triệu đồng
 Anti Covid 2: Phí bảo hiểm 180.000 đồng/người/06 tháng
 
Quyền lợi:
Trợ cấp nằm viện: 15 triệu đồng
Tử vong: 150 triệu đồng
Được bồi thường ngay cả khi được bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm khác chi trả
Nhận tiền bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện tại Bưu điện gần nhất hoặc qua chuyển khoản

Gửi thông tin liên hệ

Nhân viên tư vấn sẽ gọi hỗ trợ sau ít phút